PRIVACYVERKLARING

Ik, Harry Ravers, ben werkzaam als beeldend kunstenaar, gevestigd in Nederland, en sta ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder de naam 'Inankira Glas en Grafiek', Pimpernel 2, 8131 GH Wijhe. Via deze website promoot ik mijn beeldende kunst. Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u mij deze persoonlijk, per telefoon, e-mail of andere vorm van correspondentie heeft verstrekt.

Ik gebruik uw persoonsgegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres alleen voor het versturen van facturen, uitnodigingen en het beantwoorden van correspondentie, e-mail en telefoon.

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Ik deel uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vooraf neem ik daarover contact met u op.

Ik maak geen gebruik van cookies, nieuwsbrieven of een gastenboek.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven door ouders, verzorgende of voogd.

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via: hravers@xs4all.nl.

Identificatie: ter voorkoming van misbruik kunt u uitsluitend schriftelijk een verzoek tot inzage van persoonsgegevens indienen en dient u zich adequaat te identificeren door een kopie van een geldig identificatiebewijs mee te sturen.

Mocht u een klacht hebben over mijn verwerking van persoonsgegevens dan vertrouw ik erop dat wij daar met elkaar uitkomen. Is dat niet het geval dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de nationale privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de privacyverklaring regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.